Veckobladet

SKRIV UT

Veckobladet
VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING
Lidmansv.8; 724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20;

Kyrkoherde: NATAN SPYCHALA ofm 0707302813
Exp.tid: tis-fre 14-17
Epost: vasteras@katolskakyrkan.se

Facebooks sida: www.facebook.com/V%C3%A5r-Frus-Katolska-Kyrkan-i-V%C3%A4ster%C3%A5s-197110520808693/

PG: 34 79 83-9

 

Söndag

14/1

2 söndagen 'under året'

V.2

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Västerås
11.00 MÄSSA Köping
11.00 Högmässa Västerås
13.30 Mässa på kroatiska Västerås
16.00 MÄSSA Sala
17.00 Mässa på spanska Västerås
  1 Sam 3:3b-19, 1 Kor 6:13c-15,17-20, Joh 1:35-42  
Måndag

15/1

V.3

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MASSA Västerås
  1 Sam 15:16-23, Ps 50, Mark 2:18-22  

Tisdag

 

16/1

V. 3

Tid:
Aktivitet:
Plats:
14.00 Mote for daglediga Västerås
18.00 MÄSSA Västerås
  1 Sam 16:1-13, Ps 89, Mark 2:23-28  

Onsdag

17/1

V.3

Tid:
Aktivitet:
Plats:
12.00 Mässa Västerås
18.00 Mässa Köping
18.30 Ekumenisk gudstjänst Köping
  1 Sam 17:32-33,37,40-51, Ps 144, Mark 3:1-6  

Torsdag

18/1

S:t Eriks domkyrkas invigning

V.3

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.30 Rosenkransbön Västerås
18.00 MÄSSA Västerås
  Jes 56:1,67, Ps 84, Joh 4:19-24  

Fredag

19/1

Henrik biskop och martyr Finlands apostel

V.3

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.00 Tillbedjan Västerås
18.00 MÄSSA Västerås
  1 Sam 24:3-21, Ps 57, Mark 3:13-19  

Lördag

20/1

V.3

Tid:
Aktivitet:
Plats:
7.30 Mässa Vasteras
10.00 Undervisning klass 4-6 Vasteras
11.30 Mässa Vasteras
12.30 Undervisning klass 7-9 Vasteras
16.00 Mässa pa kirundi Vasteras
  2 Sam 1:1-27, Ps 80, Mark 3:20-21  
Söndag

21/1

3 söndagen 'under året'

V.3

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Västerås
11.00 MÄSSA Köping
11.00 Högmässa  Västerås
13.30 Mässa på polska Västerås
17.00 Mässa för melkiter Västerås
  Jon 3:1-5,10, 1 Kor 7:29-31, Mark 1:14-20  
Måndag

22/1

V.4

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MASSA Västerås
  2 Sam 5:1-7,10, Ps 89, Mark 3:22-30  

Tisdag

 

23/1

V. 4

Tid:
Aktivitet:
Plats:
14.00 Mote for daglediga Västerås
17.00 MÄSSA I KALDEISKA RITEN Västerås
18.00 MÄSSA i klostrets kapell Västerås
  2 Sam 6:12b-15,17-19, Ps 24, Mark 3:31-35  

Onsdag

24/1

Francois de Sales biskop och kyrkolärare

V.4

Tid:
Aktivitet:
Plats:
12.00 Mässa Västerås
18.00 Mässa Köping
  2 Sam 7:4-17, Ps 27, Mark 4:1-20  

Torsdag

25/1

Paulus omvändelse

V.4

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.30 Rosenkransbön Västerås
18.00 MÄSSA Västerås
  Apg 22:3-16, Ps 117, Mark 16:15-18  

Fredag

26/1

Timotheos och Titus biskopar

V.4

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.00 Tillbedjan Västerås
18.00 MÄSSA Västerås
  2 Tim 1:1-8, Ps 96, Luk 10:1-9  

Lördag

27/1

V.4

Tid:
Aktivitet:
Plats:
7.30 Mässa Vasteras
12.00 FORSAMLINGSFEST FOR BARN Vasteras
15.00 Mässa pa tagalo Vasteras
  2 Sam 12:1-7a,10-17 Ps 51, Mark 4:35-41  
Söndag

28/1

4 söndagen 'under året'

V.4

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Västerås
11.00 MÄSSA Köping
11.00 Högmässa  Västerås
13.30 Mässa i kaldeiska riten Västerås
16.00 Mässa pa franska Sala
17.00 Undervisning Fagersta
18.00 Mässa Fagersta
  5 Mos 18:15-20, 1 Kor 7:32-35, Mark 1:21-28