Veckobladet

SKRIV UT

Veckobladet
VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING
Lidmansv.8; 724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20;

Kyrkoherde: NATAN SPYCHALA ofm 0707302813
Exp.tid: tis-fre 14-17
Epost: vasteras@katolskakyrkan.se

Facebooks sida: www.facebook.com/V%C3%A5r-Frus-Katolska-Kyrkan-i-V%C3%A4ster%C3%A5s-197110520808693/

PG: 34 79 83-9

Söndag

15/7

15 söndagen under året

 

V.28

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Köping
11.00 Högmässa Västerås
  Am 7:12-15, Ef 1:3-14, Mark 6:7-13  

Mandag

16/7

Vår Fru av berget Karmel

V.29

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MÄSSA Västerås
  Jes 1:10-17, Ps 50, Matt 10:34-11:1  

Tisdag

17/7

V. 29

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 Mässa Västerås
  Jes 7:1-9, Ps 48, Matt 11:20-24  

Onsdag

18/7

V.29

Tid:
Aktivitet:
Plats:
12.00 Mässa Västerås
  Jes 10:5-7, Ps 94, Matt 11:25-27  

Torsdag

19/7

Apollinaris biskop och martyr

V.29

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.30 Rosenkrans Västerås
18.00 Mässa Västerås
  Jes 26:7-9,12,16-19, Ps 102, Matt 11:28-30  

Fredag

20/7

Thorlak biskop Islands skyddspatron

V.29

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.00 Tillbedjan Västerås
18.00 MÄSSA Västerås
  Jes 38:1-6,21-22,7-8, Ps Jes 38:10-12,16, Matt 12:1-8  

Lördag

21/7

Lorenzo da Brindisi, kyrkolärare

V.29

Tid:
Aktivitet:
Plats:
7.30 Massa Västerås
  Mik 2:1-5, Ps 10, Matt 12:14-21  
Söndag

22/7

16 söndagen 'under året'

V.29

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Köping
11.00 Högmässa Västerås
  Jer 23:1-6, Ef 2:13-18, Mark 6:30-34  

Mandag

23/7

Birgittas av Vadstena himmelska födelsedag

V.30

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MÄSSA Västerås
  Mik 6:1-4,6-8, Ps 50, Matt 12:38-42  

Tisdag

24/7

Charbel Makhluf präst

V.30

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 Mässa Västerås
  Mik 7:14-15,18-20, Ps 85, Matt 12:46-50  

Onsdag

25/7

Jakob apostel

V.30

Tid:
Aktivitet:
Plats:
12.00 Mässa Västerås
  2 Kor 4:7-15, Ps 126, Matt 20:20-28  

Torsdag

26/7

Joakim och Anna jungfru Marias föräldrar

V.30

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.30 Rosenkrans Västerås
18.00 Mässa Västerås
  Jer 2:1-3,7-8,12-13, Ps 36, Matt 13:10-17  

Fredag

27/7

Marta

V.30

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.00 Tillbedjan Västerås
18.00 MÄSSA Västerås
  1 Joh 4:7-16, Ps 34, Joh 11:19-27  

Lördag

28/7

Botvid martyr

V.30

Tid:
Aktivitet:
Plats:
7.30 Massa Västerås
  Jer 7:1-11, Ps 84, Matt 13:24-30  
Söndag

29/7

17 söndagen 'under året'

V.30

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Köping
11.00 Högmässa Västerås
  2 Kung 4:42-22, Ef 4:1-6, Joh 6:1-15