Västerås

SKRIV UT

Vinter  2018 - Våren 2019
Trosundervisning för barn och ungdomar i Vår Frus Katolska Församling i Västerås

Klass 1,2, 3 

kl. 9.30 - 12.00

Följande söndagar

 Klass 4,5,6

kl. 10.00 - 12.30

Följande lördagar

Klass 7, 8, 9 

kl. 11.30 - 14.00

Följande lördagar

13 januari

12 januari 12 januari

27 januari

26 januari 26 januari
10 februari 9 februari 9 februari

24 februari

23 februari

23 februari

10 mars

9 mars 9 mars

24 mars

23 mars 23 mars

7 april

6 april 6 april

 28 april

27 april  27 april 

 12 maj

11 maj  11 maj 
26 maj 25 maj 25 maj

 

Undervisning i Fagersta

Undervisning i Fagersta för barn i årskurs 1-3 kl. 17.00 före mässan följande söndagar: 27 jan; 24 feb, 24 mars; 28 april; 26 maj.

 

Extra möte för alla barn

(årskurs 3, barnen från Fagersta och äldre barn)

som förbereder sig till Första Kommunion den 30 maj kl. 11.00:

19 jan kl. 12.00 - ”Första synden och konsekvenser efter”

2 feb. kl. 12.00 - Prov för alla barn till I:a Kommunion

16 feb kl. 12.00 - ”Synder, förlåtelse, bikt”

16 mars kl. 12.00 - ”Bikt - träning”

13 april kl. 12.00 - ”Jesus sista Måltid - I:a Kommunion”

11 maj kl. 13.00 - prov av dräkten !!!

18 maj kl. 13.00 - Träning i kyrkan

25 maj kl. 13.00 - Träning i kyrkan

29 maj kl. 18.00 - Bikt i kyrkan

Extra möte för ungdomar

(årskurs 8-9, och äldre ungdomar)

som förbereder sig till Konfirmation den 1 juni kl. 17.00:

19 jan kl. 13.30 - ”Första synd och konsekvenser efter”

31 jan. kl. 18.30 - Prov för alla konfirmander

16 feb kl. 13.30 - ”Jesus Kristus, Frälsare”

16 mars kl. 13.30 - ”Konfirmation - Gamla och Nya Testament”

13 april kl. 13.30 - ”Helige Andes gåvor för mig”

11 maj kl. 14.00 - provklänning !!!

18 maj kl. 14.00 - Träning i kyrkan

28 maj kl. 18.30 - Träning i kyrkan

31 maj kl. 18.30 - Bikt i kyrkan + träning