Kungörelse

SKRIV UT

Varje dag, från måndag till fredag ber vi rosenkransbön, 30 minuter innan mässan
På tisdag den 23 okt. ska vi fira en speciell Eukaristin Under den ska vi be till Gud genom st Padre Pios förbön. Efter mässa ska finnas möjlighet för att vörda hans relike
1 november firar vi Alla Helgons Dag och vi ska be på ett särskilt sätt för våra avlidna. Därför man kan skriva deras namn på speciella lappar som ligger vid utgången och lämna dem senare i sakristia

_____________________

Alla Helgons Dag

Den 1 november (torsdag) firar vi mässa kl 12.00 för alla avlidna på Hodvestalund kyrkogård i Korsets kapell. Mässor som ska firas: kl 11.00 i Köping; 12.00 i Korsets kapell på Hovdestalund kyrkogård; kl 18.00 i vår kyrkan 

_____________________

JULMARKNAD

den 1 december (lördag) kommer vi att ha Julbasar. Vi tar gärna emot allt som är rent och helt och som du tror går att sölja, dock inte kläder, möbler eller skor. Nya saker till barnslotter och tombola tas gärna emot, liksom hemgjort sylt och saft. Även penningsbidrag behövs för att inköpa matvaror till serveringen. Lämna dina saker i god tid! Vi hoppas att absaren även i år blir en trevlig tillvaro för oss alla.

För alla som bill hjälpa till före, under och efter basaren, vi har vårt första möte på fredagen den 22e oktober kl 18.30

MARIASYSTRAR FRÅN OSNABRUCK

Här hittar ni uppdaterade uppgifter om våra kära systrar: 

Schwester M. Clementiana Bertels
D- 49 716 MEPPEN
Ludwigstrasse 1 
Tel:0049-(0)5931-492 8447

Schwester M. Ortrud Robin
D-49 586 MERZEN
Gartenstrasse 4
Tel 0049 -(0) 5466-333

Schwester M. Sixta Bludau
Slottsgränd 7 B
S 753 09 UPPSALA
mobil 0765-90 28 62 / systersixta@gmail.com
tel. 018-12 58 58

 _________________________________

CARITAS BEHÖVER DIG!

Föreningen Caritas Västerås behöver ett större stöd från församlingen.

Du blir medlem för 50:-/år

Du som redan är medlem – glöm inte att betala in avgiften för 2017!

 Plusgirokonto 55 04 37-8 eller BG- nummer 619-9004

 _________________________________

Välsignelse av hemmet

”Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.”

Enligt olika traditioner under jultiden besöker präster  medlemmar i församlingen för att välsigna huset eller hemmet och be tillsammans om Guds välsignelse för hela det kommande år. För välsignelse av hemmet, v.g. kontakta gärna någon präst.

 _________________________________