Kungörelse

SKRIV UT

Caritas Västerås årsmöte

Den 18 mars 2018 kl. 12.15 i Stora salen ska äga rum Caritas årsmöte.

Alla i församlingen kan delta vid årsmötet . De som är medlemmar och har betalat sin medlemsavgift i Caritas Västerås har rösträtt i val och beslut

 Varmt välkomna! 

_______________________

MARIASYSTRAR FRÅN OSNABRUCK

Här hittar ni uppdaterade uppgifter om våra kära systrar: 

Schwester M. Clementiana Bertels
D- 49 716 MEPPEN
Ludwigstrasse 1 
Tel:0049-(0)5931-492 8447

Schwester M. Ortrud Robin
D-49 586 MERZEN
Gartenstrasse 4
Tel 0049 -(0) 5466-333

Schwester M. Sixta Bludau
Slottsgränd 7 B
S 753 09 UPPSALA
mobil 0765-90 28 62 / systersixta@gmail.com
tel. 018-12 58 58

 _________________________________

CARITAS BEHÖVER DIG!

Föreningen Caritas Västerås behöver ett större stöd från församlingen.

Du blir medlem för 50:-/år

Du som redan är medlem – glöm inte att betala in avgiften för 2017!

 Plusgirokonto 55 04 37-8 eller BG- nummer 619-9004

 _________________________________

Välsignelse av hemmet

”Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.”

Enligt olika traditioner under jultiden besöker präster  medlemmar i församlingen för att välsigna huset eller hemmet och be tillsammans om Guds välsignelse för hela det kommande år. För välsignelse av hemmet, v.g. kontakta gärna någon präst.

 _________________________________