Församlingsbladet

SKRIV UT

Församlingsbladet 

VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING
Lidmansv.8; 724 61 Västerås - Tel: 021-14 11 20;
Exp.tid: tis-tor kl.10-12: fre: 14-17)
Epost:
vasteras@katolskakyrkan.se

pg: 34 79 83 - 9

FÖRSAMLINGS BLAD

VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING

VÄSTERÅS – VÄSTMANLAND NR. 154, Höst 2018

 

 

_________________________________

 

Mässor i vår kyrkan

MÄSSOR PÅ SVENSKA

VÄSTERÅS

Vi fira mässor från måndag till fredag kl. 18.00 utan onsdag - då firar vi mässa kl. 12.00.

Varje tisdag efter mässa firar vi kort gudtjänst till den helige Antonius och på torsdag till den helige Franciskus. På lördagar kl. 7.30 har vi mässor i Mariakapellet – votivmässor – under dem ber vi på speciellt sätt till Gud genom Marias hjärta.

Varje tisdag firar vi efter Mässa gudstjänst till den helige Antonius och på torsdagar firar vi gudstjänst till den helige Franciskus. Alla som vill be till Gud genom dessa heligas förböner kan lämna intentionen i sakristia före Mässan.

Varje fredag tillfälle till bikt från kl. 17.00

 

KÖPING

 Söndagar: kl. 11.00

Onsdagar: kl. 18.00

Första fredag i månaden: kl. 18.00 (från kl. 17.00 tillfälle till bikt)

FAGERSTA- Brukskyrkan följande söndagar kl. 18.00:

26 augusti , 23 september, 28 oktober, 25 november, 26 december (Annandag Jul)

ARBOGA - Nicolai kyrka följande lördagar kl. 16.00:

Spanska: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december

SALA - Stora salen i Mikaelgården (vid Kristina kyrkan) följande söndagar  kl. 16.00:

9 september, 7 oktober, 4 november, 9 december

 

 NATIONELLA MÄSSOR

VÄSTERÅS

Kaldeisk rit söndagar kl. 14.00:

29 augusti, 2 och 23 september, 7 och 28 oktober, 4 och 25 november, 2 och 23 december

Kroatiska söndagar kl. 13.30:

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

Spanska söndagar kl. 17.00:

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

Polska söndagar kl. 13.30:

19 augusti, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 26 december (Annadag Jul).

Melekiter söndagar kl. 17.00:

19 augusti, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december

Syrianska katoliker, lördagar kl. 18.00:

8 och 22 september, 13 och 27 oktober, 10 och 24 november, 8 och 22 december

Eritreanska lördagar kl. 15.00:

8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december

Franska (burundiska) söndagar kl. 17.00:

2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december

Filippinska lördagar kl. 15.00:

25 augusti, 22 september, 27 oktober, 24 november, 22 december

 

KÖPING

Slovenska söndagar kl. 15.00:

26 augusti, 22 september, 28 oktober, 25 november, 22 december.

 

 SALA

Franska (burundiska) söndagar i Sala i Stora salen i Mikaelgården (vid Kristina kyrkan) kl. 16.00:

30 september, 28 oktober, 25 november, 23 december (obs. December månad firas mässa i Kristina kyrkan) 

_________________________________

 Vi vill också inbjuda alla våra äldre i vår församling varje tisdag kl. 14.00. Då kan vi träffas vid kaffe, kakor och goda saker. Vi kan be tillsammans och prata om viktiga problemet eller om vanligt liv. På det sätt kan vi erfara Jesus Kristus som sade: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

_________________________________ 

Undervisning för barn och ungdomar

i Vår Frus katolska församling i Västerås

ÅRSKURS 1, 2, 3

Dag och tid: söndagar kl. 9.30–12.00  ( ingår mässa kl. 11.00 )

 Datum: 2 september, 16 september, 7 oktober, 21 oktober, 11 november, 25 november, 9 december

ÅRSKURS 4,5,6

 Dag och tid: lördagar kl. 10.00–12.30  ( ingår mässa kl. 11.30 )

datum: 1 september, 15 september, 6 oktober, 20 oktober, 10 november, 24 november, 8 december

 

KONFIRMANDER ÅRSKURS 7, 8, 9

Dag och tid: lördagar kl. 11.30-14.00 (ingår mässa kl. 11.30)

 datum: 1 september, 15 september, 6 oktober, 20 oktober, 10 november, 24 november, 8 december

______________________

 Församlings grupper

I vår församling finns också många grupper som man kan vara i:

Caritas – karitativ grupp som hjälper mest behövande,

Monikas gemenskap – föräldrars grupp som ber för sina barn och familjer,

Rosenkransgrupp – som ber på speciellt sätt genom Maria till Gud;  

 Tredje Franciskans Orden – människor som vill leva i världen enligt den helige Franciskus regel,

Möte med Bibeln – för dessa som vill fördjupa sin kunskap om Bibeln; Församlings kör – för dessa som vill sjunga till Herrens ära;

Ministranter – för pojkar som vill tjäna för Gud under mässor och

Lektorer – för tjejer som vill läsa läsningar,

Ungdomsgrupp - som träffar varje fredag efter mässa kl. 18.00 och genom sitt liv förkunna om Jesus.

 _________________________________

"Tisdagar med Bibeln” kl. 18.30 !

Följande tisdagar läser vi Mackabéerna böcker från Gamla Testamentet. Alla som vill delta i det spännande äventyret med Bibeln är välkomna!

Vi träffas den: 4 och 25 september, 9 och 23 oktober, 13 och 27 november, 11 december.

 _________________________________

 

Kurs för vuxna - förberedelse till konfirmationens sakrament och för konvertiter

Alla dem som saknar konfirmationens sakrament är inbjudna på en kurs som hålles en gång i månaden under ett läsår som börjar i september. Vi ska träffas första gånger den 21 sep kl. 18.00 med Mässa och sedan i B - salen.

 _________________________________

Lekmäns Franciskans Orden

 I vår församling finns OFS, Sekularorden (tidigare kallad Franciskus Tredje Orden) inspirerades direkt av den Helige Franciskus, som gav lekmännen en levnadsregel för att visa vägen till ett liv i Kristi efterföljd. Vi träffas regelbundet en gång per månad. Sekularfranciskanerna är kallade av den helige Ande att leva efter evangeliet i Franciskus anda. Det franciskanska livsidealet är starkt präglat av att leva i enkelhet och bön, glädje och gemenskap, vård och omsorg om skapelsen, samt att motverka splittring, både i kyrkan och i världen och att verka för fred. Sekularordens regel är en regel för lekmän i världen. Vi tillhör Stockholm-Uppsala gruppen. Mer information: www.sekularfranciskan.se. Är du intresserad att vara med kontakta Br. Witold (mob 076 199 98 66)

_________________________________ 

Burundi bönegrupp

Varje torsdag kl. 17.00 träffas våra medlemar som kommer från Burundi för att prisa och lova vår Gud i sitt eget språket.

Alla är välkomna!

_________________________________

Rosenkransen

Vi hade funderat på att kunna göra något mer för Gud och för oss själva. Då kom vi överens om att som medlem i den ”levande rosenkransen” är vi förpliktigade att träffas en gång per månad under den Heliga Mässan.

Sista torsdagen i månaden ber vi rosenkransen kl. 17.30 och har den gemensamma Eukaristin kl. 18.00.

Var och en av oss ber en dekad av Rosenkransen och vi bygger upp en andlig bönekedja.

Hela rosenkransbönen är upphängd på ett radband, en krans. Precis som kulorna i radbandet bildar en enhet genom att vara sammanflätade, så är kyrkan genom sina bedjande medlemmar en enda rosenkrans som ständigt befinner sig i bön. I bönen är vi förenade med alla som står inför Herrens ansikte. Även om rosenkransbönen är en privat bön uttrycker den ändå en gemenskap i Kristus. Vi känner detta rent intuitivt att vi gärna ber den tillsammans med andra.

 Alla som är intresserad att vara med hjärtligt välkomna.

Kontakta mig på telefon 021-14-11-20 eller mobilen 070-766 9172

Ewa Wawrzonkowska

_________________________________

 Att besöka gamla och sjuka.

Om en katolik blir sjuk och sjukdomen är långvarig underrättar man en katolsk präst, som kan besöka den sjuke och ta med sig den heliga kommunionen eller/och utdela de sjukas smörjelse. Den ges åt allvarligt sjuka för att de skall få kraft, hopp och lindring i sitt lidande, samt - om Gud så vill - få hälsan åter. Anhöriga till en svårt sjuk katolik är förpliktade att i god tid kalla på en präst, så att den sjuke kan få de sjukas smörjelse, som helst föregås av bikt.

Man kan anmäla sina gamla eller sjuka i sakristian efter varje mässa !

Vid akut ring direkt till präster.

_________________________________

Små utflykter

Vår nästa resa blir till VAR FRU AV ROSENKRANS församling i Karlstad. Vi åker den 17november 2018 Alla är välkomna!

_________________________________

 Välsignelse av hemmet

”Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.”

Enligt olika traditioner under jultiden besöker präster  medlemmar i församlingen för att välsigna huset eller hemmet och be tillsammans om Guds välsignelse för hela det kommande år. För välsignelse av hemmet, v.g. kontakta gärna någon präst.

 

_________________________________

Inför giftermålet

I den Katolska Kyrkan har brudparet i regel minst 3 samtal med prästen före vigseln. Ibland tar det tid innan alla nödvändiga papper är på plats. Därför är det bra om man i god tid - helst 3 månader före giftermålet - tar kontakt med prästen. Brudpar som bor i Sverige, men som kommer att gifta sig i utlandet, bör förberedas här och inte utomlands. De papper som alla brudpar behöver är följande:

¨ HINDERSPRÖVNINGSINTYG - fås hos Lokala Skattemyndigheten (dokumentet gäller bara 4 månader);

¨ Giltiga DOPBEVIS - (inte äldre än 6 månader) fås hos den församling där man är döpt. För den katolska partnern bör det framgå att han/hon är fri att gifta sig (status liber). Dopbevis behövs även för en icke katolskt döpt kristen. Den icke katolska partnern skaffar sig dessutom en s. k. PERSONBILD från Lokala Skattemyndigheten. I samtalen kommer vi att ta upp den Katolska Kyrkans syn på äktenskapet och familjelivet och tillsammans med brudparet förbereds vigselgudstjänsten.

TA KONTAKT MED PRÄSTEN I GOD TID!

 _________________________________

Program för besök

av S:ta Teresa av Jesusbarnets

och hennes föräldrars, Louis och Zélie Martins

Under hösten 2018 kommer relikerna av Thérèse av Lisieux samt hennes föräldrar, Louis och Zélie Martin, att besöka Norden. Relikerna kommer att vara utställda i flera katolska kyrkor i Sverige och även besöka Norge, Finland, Danmark och Island.

 

Fredagen den 28 september

Kl 17 mottagning av relikerna med kardinalen i S:t Eriks katolska domkyrka, Stockholm.

Lördagen den 29 september – S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar

Relikerna är utställda i S:t Eriks katolska domkyrka.

Söndagen den 30 september – 26 söndagen ”under året”

På morgonen transporteras relikerna till Jönköping för utställning i S:t Franciskus katolska kyrka.

Måndagen den 1 oktober – S:ta Teresa av Jesusbarnet

På morgonen transporteras relikerna till Glumslöv för utställning hos karmelitnunnorna.

Tisdagen den 2 oktober – De heliga skyddsänglarna

På morgonen transporteras relikerna till Helsingborg för utställning i S:t Clemens katolska kyrka.

Onsdagen den 3 oktober

På morgonen transporteras relikerna till Göteborg för utställning i Kristus konungens katolska kyrka.

Torsdagen den 4 oktober – S:t Franciscus av Assisi

Relikerna är utställda i Kristus konungens katolska kyrka.

Fredagen den 5 oktober

På morgonen transporteras relikerna till Vadstena för utställning i Birgittasystrarnas kyrka.

Lördagen den 6 oktober – Familjedag i Vadstena

6- 14 oktober Relikerna befinner sig på olika platser i södra och mellersta Norge.

 

Söndagen den 14 oktober – 28 söndagen ”under året”

Relikerna anländer till Falun på kvällen för utställning i den Gode Herdens katolska kyrka.

Måndagen den 15 oktober – S:ta Teresa av Jesus

Relikerna är utställda i den Gode Herdens katolska kyrka.

Tisdagen den 16 oktober

På morgonen transporteras relikerna till Umeå för utställning i Kristi moders katolska kyrka.

Tisdagen den 17 oktober S:t Ignatius av Antiochia

På morgonen transporteras relikerna till Luleå för utställning i S:t Josef arbetarens katolska kyrka.

Onsdagen den 18 oktober – S:t Lukas, evangelist

På morgonen transporteras relikerna till Lannavaara för utställning i S:t Josefs kloster hos

ordensgemenskapen Marias Lamm.

Torsdagen den 19 oktober

På morgonen transporteras relikerna till Norge.

19 – 25 oktober Relikerna befinner sig på olika platser i norra Norge.

25 – 29 oktober Relikerna befinner sig på olika platser i Finland.

29‐30 oktober Relikerna transporteras med färja från Helsingfors till Stockholm.

30 oktober

På morgonen transporteras relikerna till Södertälje för utställning i Jungfru Maria kyrka.

31 oktober

På morgonen transporteras relikerna till Uppsala för utställning i S:t Lars kyrka.

1 november Relikerna transporteras med flyg från Arlanda till Keflavik.

1 – 5 november Relikerna befinner sig på olika platser på Island.

5 november transporteras relikerna med flyg från Keflavik till Kastrup.

5 – 11 november Relikerna befinner sig på olika platser i Danmark.

Vår Församlingsresa att besöka S:t Teresa reliker kommer den 14 oktober till Falun. Vi åker från Västerås kl. 15.00 och kommer tillbaka kl. 22.00.

Alla som vill åka måste skriva sig på listan som finns i sakristia.  (kostnaden: vuxna 200 kr, barn 100 kr)