Församlingsbladet

SKRIV UT

Församlingsbladet 

VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING
Lidmansv.8; 724 61 Västerås - Tel: 021-14 11 20;
Exp.tid: tis-tor kl.10-12: fre: 14-17)
Epost:
vasteras@katolskakyrkan.se

pg: 34 79 83 - 9

FÖRSAMLINGS BLAD

VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING

VÄSTERÅS – VÄSTMANLAND NR. 153, Vinter - Vår 2017/ 2018

 

 

_________________________________

 

Mässor i vår kyrkan

MÄSSOR PÅ SVENSKA

VÄSTERÅS

Vi fira mässor från måndag till fredag kl. 18.00 utan onsdag - då firar vi mässa kl. 12.00.

Varje tisdag efter mässa firar vi kort gudtjänst till den helige Antonius och på torsdag till den helige Franciskus. På lördagar kl. 7.30 har vi mässor i Mariakapellet – votivmässor – under dem ber vi på speciellt sätt till Gud genom Marias hjärta.

Varje tisdag firar vi efter Mässa gudstjänst till den helige Antonius och på torsdagar firar vi gudstjänst till den helige Franciskus. Alla som vill be till Gud genom dessa heligas förböner kan lämna intentionen i sakristia före Mässan.

Varje fredag tillfälle till bikt från kl. 17.00

 

KÖPING

 Söndagar: kl. 11.00

Onsdagar: kl. 18.00

Första fredag i månaden: kl. 18.00 (från kl. 17.00 tillfälle till bikt)

  

FAGERSTA- Brukskyrkan följande söndagar kl. 18.00:

28 jan, 25 feb, 25 mars, 2 april (Annandag Påsk), 22 april, 20 maj

 

ARBOGA - Nicolai kyrka följande lördagar kl. 16.00:

Spanska: 6 jan, 3 feb, 3 mars, 7 april, 5 maj

 

SALA - Stora salen i Mikaelgården (vid Kristina kyrkan) följande söndagar  kl. 16.00:

14 jan, 

 NATIONELLA MÄSSOR

VÄSTERÅS

Kaldeisk rit söndagar kl. 14.00:

7 jan, 28 jan, 4 feb, 25 feb, 4 mars, 25 mars, 1april, 22 april, 6 maj,

27 maj, 3 juni.

Kroatiska söndagar kl. 13.30:

14 jan, 11 feb, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni.

Spanska söndagar kl. 17.00:

14 jan, 11 feb, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni.

Polska söndagar kl. 13.30:

21 jan, 18 feb, 18 mars, 2 april (Annandag Jul), 15 april, 20 maj.

Syrianska - Melekiter söndagar kl. 17.00:

21 jan, 18 feb, 18 mars, 15 april, OBS! 20 maj - ingen Mässa

Eritreanska lördagar kl. 15.00:

13 jan, 10 feb, 10 mars, 14 april, 12 maj

Franska (burundiska) lördagar kl. 16.00:

20 jan, 17 feb, 17 mars, 21 april, 19 maj

Filippinska lördagar kl. 15.00:

27 jan, 24 feb, 24 mars, Obs! Ingen Mässa i april, 26 maj

 

 

KÖPING

Slovenska söndagar kl. 15.00:

28 jan, 25 feb, 25 mars, 22 april, 27 maj, 24 juni.

 

 

 SALA

Franska (burundiska) söndagar i Sala i Stora salen i Mikaelgården (vid Kristina kyrkan) kl. 16.00:

28 jan, 25 feb, 25 mars, 22 april, 27 maj

 

 

 Vi vill också inbjuda alla våra äldre i vår församling varje tisdag kl. 14.00. Då kan vi träffas vid kaffe, kakor och goda saker. Vi kan be tillsammans och prata om viktiga problemet eller om vanligt liv. På det sätt kan vi erfara Jesus Kristus som sade: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

 ________________________________

 Församlings grupper

I vår församling finns också många grupper som man kan vara i:

Caritas – karitativ grupp som hjälper mest behövande,

Monikas gemenskap – föräldrars grupp som ber för sina barn och familjer,

Rosenkransgrupp – som ber på speciellt sätt genom Maria till Gud;  

 Tredje Franciskans Orden – människor som vill leva i världen enligt den helige Franciskus regel,

Möte med Bibeln – för dessa som vill fördjupa sin kunskap om Bibeln; Församlings kör – för dessa som vill sjunga till Herrens ära;

Ministranter – för pojkar som vill tjäna för Gud under mässor och

Lektorer – för tjejer som vill läsa läsningar,

Ungdomsgrupp - som träffar varje fredag efter mässa kl. 18.00 och genom sitt liv förkunna om Jesus.

 _________________________________

"Tisdagar med Bibeln” kl. 18.30 !

Följande tisdagar läser vi Mackabéerna böcker från Gamla Testamentet. Alla som vill delta i det spännande äventyret med Bibeln är välkomna!

Vi träffas den: 9 jan; 30 jan; 13 feb; 27 feb; 13 mars; 27 mars; 10 april; 24 april; 15 maj; 29 maj.

 

 

 _________________________________

 

Kurs för vuxna - förberedelse till konfirmationens sakrament och för konvertiter

Alla dem som saknar konfirmationens sakrament är inbjudna på en kurs som hålles en gång i månaden under ett läsår som börjar i september. Vi ska träffas första gånger den 1 sep kl. 18.00 med Mässa och sedan i B - salen. Senare träffas vi den 6 okt, 3 nov, 1 dec.

 _________________________________

Lekmäns Franciskans Orden

 I vår församling finns OFS, Sekularorden (tidigare kallad Franciskus Tredje Orden) inspirerades direkt av den Helige Franciskus, som gav lekmännen en levnadsregel för att visa vägen till ett liv i Kristi efterföljd. Vi träffas regelbundet en gång per månad. Sekularfranciskanerna är kallade av den helige Ande att leva efter evangeliet i Franciskus anda. Det franciskanska livsidealet är starkt präglat av att leva i enkelhet och bön, glädje och gemenskap, vård och omsorg om skapelsen, samt att motverka splittring, både i kyrkan och i världen och att verka för fred. Sekularordens regel är en regel för lekmän i världen. Vi tillhör Stockholm-Uppsala gruppen. Mer information: www.sekularfranciskan.se. Är du intresserad att vara med kontakta Br. Witold (mob 076 199 98 66)

_________________________________ 

Burundi bönegrupp

Varje torsdag kl. 17.00 träffas våra medlemar som kommer från Burundi för att prisa och lova vår Gud i sitt eget språket.

Alla är välkomna!

_________________________________

Rosenkransen

Vi hade funderat på att kunna göra något mer för Gud och för oss själva. Då kom vi överens om att som medlem i den ”levande rosenkransen” är vi förpliktigade att träffas en gång per månad under den Heliga Mässan.

Sista torsdagen i månaden ber vi rosenkransen kl. 17.30 och har den gemensamma Eukaristin kl. 18.00.

Var och en av oss ber en dekad av Rosenkransen och vi bygger upp en andlig bönekedja.

Hela rosenkransbönen är upphängd på ett radband, en krans. Precis som kulorna i radbandet bildar en enhet genom att vara sammanflätade, så är kyrkan genom sina bedjande medlemmar en enda rosenkrans som ständigt befinner sig i bön. I bönen är vi förenade med alla som står inför Herrens ansikte. Även om rosenkransbönen är en privat bön uttrycker den ändå en gemenskap i Kristus. Vi känner detta rent intuitivt att vi gärna ber den tillsammans med andra.

 Alla som är intresserad att vara med hjärtligt välkomna.

Kontakta mig på telefon 021-14-11-20 eller mobilen 070-766 9172

Ewa Wawrzonkowska

_________________________________

Församlings filmkvällar

Under följande torsdagar efter mässa kl. 18.45 kan man tillsammans se olika religiösa och fina filmer:

14 sep - ”What dreams may come”

19 okt - ”Gran Torino”

14 dec - ”The Nativity story”

_________________________________

Församlings kvällar

Under församlingskvällarna pratar vi om viktiga saker och bjuder in intressanta människor som kan berätta om sitt liv och sitt arbete i Sverige. Den 26 oktober i Stora Salen kl. 18.30 kommer dk. Björn Håkonsson med följande tema: Lukas och Paulus - två vänner och deras skrifter. Alla är välkomna!

_________________________________

 Att besöka gamla och sjuka.

Om en katolik blir sjuk och sjukdomen är långvarig underrättar man en katolsk präst, som kan besöka den sjuke och ta med sig den heliga kommunionen eller/och utdela de sjukas smörjelse. Den ges åt allvarligt sjuka för att de skall få kraft, hopp och lindring i sitt lidande, samt - om Gud så vill - få hälsan åter. Anhöriga till en svårt sjuk katolik är förpliktade att i god tid kalla på en präst, så att den sjuke kan få de sjukas smörjelse, som helst föregås av bikt.

Man kan anmäla sina gamla eller sjuka i sakristian efter varje mässa !

Vid akut ring direkt till präster.

_________________________________

Små utflykter

Den 18 juli 2015 gjorde vi den första dagsutflykten med medlemmar från vår församling till Skara, Gudhem och Varnhem. Så började vi en ny tradition i vår församling. Vi har sedan varit i Stockholms Katolska Domkyrka, Örebro och Skokloster, Märsta och Sigtuna och senast i Falun. Lördagen den 28 oktober planerar vi besöka församling i Eskilstuna. Vi åker kl. 10.00 från vår parkering och vi kommer tillbaka ungefär kl. 18.00. Alla är välkomna!

_________________________________

 Välsignelse av hemmet

”Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.”

Enligt olika traditioner under jultiden besöker präster  medlemmar i församlingen för att välsigna huset eller hemmet och be tillsammans om Guds välsignelse för hela det kommande år. För välsignelse av hemmet, v.g. kontakta gärna någon präst.

_________________________________ 

Undervisning för barn och ungdomar

i Vår Frus katolska församling i Västerås

ÅRSKURS 1, 2, 3

Dag och tid: söndagar kl. 9.30–12.00  ( ingår mässa kl. 11.00 )

 Datum: 27 augusti, 10 september, 23 september (Franciskus dagen i Stockholm), 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 3 december, 17 december

ÅRSKURS 4,5,6

 Dag och tid: lördagar kl. 10.00–12.30  ( ingår mässa kl. 11.30 )

datum: 26 augusti, 9 september, 23 september (Franciskus dagen i Stockholm), 7 oktober, 21oktober, 11 november, 2 december, 16 december

 

KONFIRMANDER ÅRSKURS 7. 8 och 9

Dag och tid: lördagar kl. 11.30-14.00 (ingår mässa kl. 11.30)

 datum: 26 augusti, 9 september, 23 september (Franciskus dagen i Stockholm), 7 oktober, 21oktober, 11 november, 2 december, 16 december

_________________________________   

Undervisning i Köping

Den 28 augusti efter mässa kl. 11.00 bjuder vi till möte för föräldrarna som barn deltar i undervisning.

Vi börjar följande 9.30-10-303 sep; 17 sep;   1 okt; 15 okt; 12 nov; 26 nov; 10 dec.

________________________________

Undervisning i Fagersta

Från höstterminen 2016 börjar undervisning i Fagersta för barn i årskurs 1-3 kl.17 före mässan följande söndagar27 aug, 24 sep, 22 okt, 26 nov

_________________________________

Inför giftermålet

I den Katolska Kyrkan har brudparet i regel minst 3 samtal med prästen före vigseln. Ibland tar det tid innan alla nödvändiga papper är på plats. Därför är det bra om man i god tid - helst 3 månader före giftermålet - tar kontakt med prästen. Brudpar som bor i Sverige, men som kommer att gifta sig i utlandet, bör förberedas här och inte utomlands. De papper som alla brudpar behöver är följande:

¨ HINDERSPRÖVNINGSINTYG - fås hos Lokala Skattemyndigheten (dokumentet gäller bara 4 månader);

¨ Giltiga DOPBEVIS - (inte äldre än 6 månader) fås hos den församling där man är döpt. För den katolska partnern bör det framgå att han/hon är fri att gifta sig (status liber). Dopbevis behövs även för en icke katolskt döpt kristen. Den icke katolska partnern skaffar sig dessutom en s. k. PERSONBILD från Lokala Skattemyndigheten. I samtalen kommer vi att ta upp den Katolska Kyrkans syn på äktenskapet och familjelivet och tillsammans med brudparet förbereds vigselgudstjänsten.

TA KONTAKT MED PRÄSTEN I GOD TID!